KSIĄŻKI/BROSZURY 2
-

 

(krok 1 z 2)

Nakład
Objętość (ilość stron z okładką)
Format
Oprawa
Ilość stron środek
Papier środek
Kolorystyka środek
Uszlachetnienie środek
Ilość stron drugi rodzaj wkładu
Papier drugi rodzaj wkładu
Kolorystyka drugi rodzaj wkładu
Uszlachetnienie drugi rodzaj wkładu
Papier okładka
Kolorystyka okładka
Uszlachetnienie okładka
Termin realizacji
Odbiór
Pakowanie
Materiały dostarczone w formie
Twój numer kalkulacji
Nazwa firmy
E-mail nadawcy
Osoba do kontaktu
Telefon
Uwagi
(krok 1 z 2)